Licėjaus gyvenimas Apie Licejų Kaip įstoti? Pamokų tvarkaraščiai 2% parama Licėjui English resumé
Renginių kalendorius · Nuotraukų galerija · Straipsniai ir dokumentai · Senatas ir prezidentas · Pamokų laikas
 PASCH mokyklų partnerių konferencija Miunchene. 

PASCH žygiuoja toliau!

Pradėdama iniciatyvą „Mokyklos – ateities partnerės“ Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerija visame pasaulyje inicijavo programą, kuria buvo siekiama remti vokiečių kalbos mokymą geriausiose pasaulio mokyklose.

Programos tikslas buvo sujungti 1000 pasaulio mokyklų į globalų tinklą, atnaujinti, paįvairinti vokiečių kalbos mokymą, didinti mokinių susidomėjimą Vokietija ir vokiškai kalbančiomis šalimis. Šis tikslas - pasiektas. Šiuo metu visame pasaulyje yra daugiau nei 1500 mokyklų partnerių.

Po 7-rių sėkmingos veiklos metų PASCH mokyklų partnerių atstovai lapkričio 28-29 d. susirinko Miunchene, Goethe‘s institute. Šios konferencijos naujovė – pakviesti dalyvauti ir aktyviausi mokyklų alumnai.

Konferencija buvo gausi dalyvių: net 60 mokyklų partnerių atstovai (19 mokyklų direktorių, 23 mokytojai, 18 alumnų) susirinko pasidalinti savo patirtimi, papasakoti apie nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus, ir padiskutuoti apie PASCH projekto tęstinumą bei ateitį. Konferencijoje vyravo jauki, draugiška, „šeimyninė“ atmosfera, juk visi dalyviai jau 7-ri metai drauge. Dvi konferencijos dienos buvo skirtos diskusijoms, mokyklų partnerių veiklų pristatymams, pokalbiams, alumnų dalyvavimo projekte svarbai, naujų tarpmokyklinių projektų planavimui bei ateities planams. Trečia diena - kultūriniams renginiams, t.y. galėjome aplankyti Nymphenburg‘o rūmus, BMW muziejų arba moderniąją pinakoteką, apsilankyti adventinėje mugėje. Lenkų alumno prisistatymo metu sugalvotas šūkis „Kas benutiktų, PASCH žygiuos toliau“ tapo tarsi konferencijos moto. To linkėdami vieni kitiems šeštadienio pavakare išvykome namo pilni idėjų ir sumanymų dar septyneriems PASCH projekto metams.

Vida Pasausienė, vokiečių kalbos mokytoja

2015 m. lapkričio 28-29d vyko PASCH konferencija Miunchene, kurioje pirmą kartą susitiko mokytojai, direktoriai ir alumnai iš centrinės ir rytų Europos aptarti prabėgusius septynerius projekto metus ir pasidalinti idėjomis ateičiai. Pirmąją dieną ypatingas dėmesys buvo skirtas apžvelgti pasibaigusius arba vis dar vykstančius projektus. Tarp didžiausios sėkmės susilaukusių projektų buvo teatro projektas, stipendijos vasaros kalbos stovyklai ir internetinis laikraštis Klick. Visuose trijuose projektuose jau ne vienerius metus sėkmingai dalyvauja ir Vilniaus licėjus. Antrąją dieną dėmesys buvo sufokusuotas į ateitį – kur link vystosi PASCH, ką reikia nuveikti per kitus septynerius metus. Itin akcentuoti buvo socialiniai tinklai ir naujausios medijos tiek mokantis užsienio kalbų, tiek palaikant ryšius tarp PASCH moksleivių ir alumnų. Taip pat daug kalbėta apie reklamą ir galimybes į projektus įtraukti ir vokiečių kalbos nesimokančius. Pagrindinis PASCH tikslas yra didinti vokiečiu kalba kalbančių žmonių skaičių už Vokietijos ribų bei skatinti jaunimo studijas Vokietijoje, todėl informacija apie galimybes dalyvauti projektuose, mainuose ar gauti stipendijas turi būti aktyviai skleidžiama tiek pačiose mokyklose, tiek už jų ribų. Visi konferencijos dalyviai vieningai sutarė, jog po septynerių metų jie norėtų matyti smarkiai išaugusį moksleivių, besimokančių vokiečių kalbos, skaičių bei stiprius ryšius tiek tarp mokyklų, tiek tarp pačių moksleivių.

Konferencijos metu ypač akcentuota buvo alumnų svarba. Jau baigusieji mokyklą galėtų grįžti į mokyklas pasidalinti savo patartimi, patarti apie studijas bei kalbėti apie vokiečių kalbos svarbą, taip pat rengti seminarus ar savanoriauti PASCH projektų metu. Skirtingai nei moksleiviai, kurie dar tik renkasi studijų kryptis, alumnai dažnai jau turi darbo patirties ir gali padėti išsklaidyti mitą, apie visagalę anglų kalbą. Iš tiesų šiais laikais, kai angliškai jau šneka beveik visi, antra tarptautinė kalba tampa privaloma beveik visose tarptautinėse kompanijose. Vokietijos ekonomikai tampant pagrindine varomąją jėga Europoje, vokiečių kalba yra kaip niekad aktuali.

Augustina Gabrilavičiūtė, 2011m. abiturientė

PASCH veiklos apibendrinimas, padarytas darbo grupėse, padėjo geriau suprasti atliktų darbų įvairovę. Galima konstatuoti, kad vokiečių kalbos mokytojai turi didžiules galimybes dalyvauti įvairiuose projektuose.

Didele dalimi projekto sėkmė priklauso nuo mokytojų iniciatyvos. Tai pat akivaizdu, kad PASCH projektas skatina mokinius rinktis vokiečių kalbos mokymąsi.

Kiekviena mokykla galėjo bent trumpai pristatyti savo pasiekimus ir projektų įgyvendinimo problemas.

Svarbu, kad į seminarą buvo pakviesti alumnų atstovai, kurių įgyta patirtis yra ypač reikalinga tolimesniam projekto įgyvendinimui.

Saulius Jurkevičius, Licėjaus direktorius
(1509)
(1614)
(1450)
(1498)
(1626)
(1493)
(1402)
(1594)

Serveryje veikia Gallery v1.4.4-pl2 RSS
(c) Vilniaus Licėjus, Širvintų g. 82, 08216, Vilnius. Autoriai